Inspiration & kreativitet

Frigör din kreativa sida hos oss...

Workshop eller kurs?

På våra workshops är gränsen mellan utbildning och inspiration flytande och varierar mellan olika individer och grupper. En workshop är alltid mer flexibel än en kurs och dess framgång beror naturligtvis på deltagarnas kunskap, aktivitet och engagemang. Jag, Eva Lindegren, leder våra workshops, och de är inte lika inriktade på ett förutbestämt resultat som kurser brukar vara.

En kurs är mer strukturerad och fokuserar på att fördjupa sig inom ett specifikt ämnesområde med ett klart definierat mål. Ofta kräver kurser flera sessioner för att målet ska uppnås.

För att sammanfatta skillnaderna:

Workshop:

  • En kreativ tankeverkstad.
  • Inte lika strikt inriktad på ett specifikt resultat som en kurs.
  • Gränsen mellan utbildning och inspiration är flexibel och varierar mellan olika individer och grupper.

Kurs:

  • Inriktad på utbildning i teori och praktik.
  • Har tydliga och förutbestämda mål.
  • Inkluderar oftast en examinationsdel.

Vi erbjuder både workshops och kurser. Våra kurser genomförs på begäran, medan workshops erbjuds löpande på beställning.

Kreativitet är en ständig överraskning.

Ray Bradbury


Välkommen till vår verkstad!